ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ทับปุด พังงา 99.79
2 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา 99.64
3 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา 99.57
4 เทศบาลตำบลบางนายสี ตะกั่วป่า พังงา 99.46
5 เทศบาลตำบลพรุใน เกาะยาว พังงา 99.45
6 เทศบาลเมืองพังงา เมืองพังงา พังงา 99.27
7 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ทับปุด พังงา 99.27
8 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เมืองพังงา พังงา 99.20
9 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เมืองพังงา พังงา 99.09
10 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา 99.08
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร ตะกั่วป่า พังงา 98.92
12 เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา 98.89
13 องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน คุระบุรี พังงา 98.75
14 องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง เมืองพังงา พังงา 98.66
15 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา 98.29
16 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา 98.25
17 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเหรียง ทับปุด พังงา 98.22
18 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เมืองพังงา พังงา 98.00
19 องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ตะกั่วป่า พังงา 97.89
20 เทศบาลตำบลคึกคัก ตะกั่วป่า พังงา 97.73
แสดง 1 - 20 จาก 53 รายการ