ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เทศบาลตำบลโคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา 75.79
2 เทศบาลตำบลท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 76.26
3 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง คุระบุรี พังงา 82.92
4 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย ท้ายเหมือง พังงา 85.90
5 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา 86.38
6 องค์การบริหารส่วนตำบลรมณีย์ กะปง พังงา 86.73
7 องค์การบริหารส่วนตำบลบางทอง ท้ายเหมือง พังงา 88.27
8 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา 89.28
9 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เมืองพังงา พังงา 90.41
10 เทศบาลตำบลทับปุด ทับปุด พังงา 91.30
11 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง พังงา 91.56
12 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นางขาว คุระบุรี พังงา 91.70
13 เทศบาลตำบลคุระบุรี คุระบุรี พังงา 91.75
14 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ คุระบุรี พังงา 92.59
15 เทศบาลตำบลบางเตย เมืองพังงา พังงา 92.78
16 เทศบาลเมืองตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา 92.84
17 เทศบาลตำบลท่านา กะปง พังงา 93.00
18 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา กะปง พังงา 93.02
19 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา 93.35
20 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 94.00
แสดง 1 - 20 จาก 53 รายการ