ผลการประเมินรายกระทรวง
# กระทรวง คะแนนเฉลี่ย
21 กระทรวงการต่างประเทศ 77.35
แสดง 21 - 21 จาก 21 รายการ