ผลการประเมินรายหน่วยงาน
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
8321 เทศบาลตำบลบ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 45.82
8322 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน 45.81
8323 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี 45.55
แสดง 8321 - 8323 จาก 8323 รายการ