ผลการประเมินรายหน่วยงาน
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เทศบาลตำบลตะกุด เมืองสระบุรี สระบุรี 99.81
2 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ทับปุด พังงา 99.79
3 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 99.79
4 เทศบาลตำบลจังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด 99.78
5 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 99.76
6 เทศบาลตำบลพรรณานคร พรรณานิคม สกลนคร 99.74
7 เทศบาลตำบลเมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 99.73
8 จังหวัดแพร่ - แพร่ 99.72
9 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 99.71
10 เทศบาลตำบลบ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 99.70
11 เทศบาลตำบลตะกาง เมืองตราด ตราด 99.70
12 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย เมืองตราด ตราด 99.69
13 เทศบาลตำบลทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่ 99.69
14 เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ สระแก้ว 99.68
15 องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ พนมไพร ร้อยเอ็ด 99.66
16 เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 99.65
17 เทศบาลตำบลพันเสา บางระกำ พิษณุโลก 99.65
18 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา 99.64
19 เทศบาลตำบลกองควาย เมืองน่าน น่าน 99.64
20 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 99.64
แสดง 1 - 20 จาก 8323 รายการ