หมวดหมู่เนื้อหา
พบทั้งหมด 46 รายการ
เรียงลำดับ
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA Awards) เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA สูงสุดในแต่ละประเภทหน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก เทศบาลตำบลอุดมธัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th หัวข้อ "เอกสารดาวน์โหลด"
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
ระบบ ITAS ได้ปิดฟังก์ชันการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อเวลา 24.00 น. ของวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยพบว่า ในปีนี้มีหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้ส่งข้อมูลประกอบการตรวจประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะ (open data) จำนวนทั้งสิ้น 8,300 หน่วยงาน จากทั้งหมด 8,304 หน่วยงาน หลังจากนี้ คณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะดำเนินการตรวจให้คะแนนตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดต่อไปการประเมิน ITAยังประกอบด้วยการเก็บข้อมูลอีก 2 ส่วนที่ยังดำเนินการอยู๋ในปัจจุบัน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. คือ การตอบแบบวัดการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และการสำรวจการรับรู้ของประชาชนผู้ที่เคยติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานทุกแห่งทั่วประเทศในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563พี่น้องประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินหน่วยงานที่ท่านเคยติดต่อหรือรับบริการได้ทางเว็บไซต์ itas.nacc.go.th หรือ Application ITAS ซึ่งเปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทาง App Store และ Google Play ขณะเดียวกัน คณะที่ปรึกษาจะเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อหรือรับบริการจนครบจำนวนที่กำหนดสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐท่านใดที่ต้องการประเมินหน่วยงานของตนเอง สามารถติดต่อสอบถามช่องทางการตอบแบบ IIT ได้จากผู้ประสานงานการประเมิน ITA ของหน่วยงานของท่านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/NACC.ITAS
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
การแถลงข่าวและประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-14.30 น. รับชมพร้อมกันทาง Facebook และ YouTube ช่อง ITAS NACCSpeakers:👉 การแถลงผลการประเมิน ITA 2564 และประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ITA Awards 2021 โดย นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. และประธานกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ👉 การอภิปรายข้อค้นพบและความก้าวหน้าของหน่วยงานภาครัฐในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสผ่านเครื่องมือการประเมิน ITA โดย ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ👉 การตอบข้อซักถามและให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับผลการประเมิน ITA 2564 โดย นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/events/866804834236097/?ref=newsfeedhttps://www.youtube.com/c/ITAnacc
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
งานแถลงข่าวและประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564 ถ่ายทอดสดทาง YouTube และ Facebook ช่อง ITAS NACC มาลุ้นผลการประเมินร่วมกันว่าในปีนี้ ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานใดจะรุ่งและหน่วยงานใดจะรอดรับชมทาง YouTube Live ITAS NACC📍https://youtu.be/pluqpZRicIAรับชมทาง Facebook Fanpage ITAS NACC📍https://web.facebook.com/NACC.ITAS/posts/376317494005973.ดาวน์โหลดเอกสารในงาน ITA DAY 2021 ได้ที่📍https://itas.nacc.go.th/home/listalldocument
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
It has been suggested that all ministries instruct their anti-corruption operation centers to develop the Integrity and Transparency Assessment (ITA) process for greater efficiency in curbing corruption.The suggestion is included in a set of recommendations to be reported to the Cabinet by the NACC. The report features results of ITA, analyzed by NACC in the operations of government agencies for the 2019 fiscal year.According to the report, results of ITA have been adopted by various state agencies in their anti-corruption drive, and the ITA program has also been improved in response to the demands of the people, especially in the policy of promoting transparency and "open government.”NACC suggested that state media organizations publicize ITA in order to raise anti-corruption awareness among both officials and the general public across the country and encourage them to play a greater role in the assessment. Their participation will help the results of ITA to better reflect the operations of relevant government organizations.NACC expects that about two million officials and members of the public will take part in ITA in the 2020 fiscal year. The public may join this program through answering questionnaires on the website itas.nacc.go.th between June and July 2020.Their participation in reflecting the transparency of state agencies will help make the ITA more effective in the fight against corruption for the maximum benefit of the Thai people.In the 2020 fiscal year, a total of 8,304 government organizations nationwide have joined the ITA program, which is part of the National Anti-Corruption Strategy – Phase 3 (2017-2021) and is intended to mitigate the risk of corruption and misconduct in the public sector in Thailand.
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
กลับมาอีกครั้งกับงานประกาศผลการประเมิน ITA และเวทีสนทนาที่รวบรวม speaker จากหลายภาคส่วนที่จะมาร่วมกันแบ่งปันไอเดียและส่งต่อแรงบันดาลใจในการพัฒนาธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออุดช่องว่างของการทุจริตประพฤติมิชอบและเพื่อพัฒนาบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้นรับชมย้อนหลังได้ที่https://www.youtube.com/c/ITAnacc/featuredสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน ITA DAY 2020: Talks and Result Announcement และการประเมิน ITA ได้ที่สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ทาง Line Official Account พิมพ์ค้นหา Line ID: @itas#ITADAY2020
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นและบริการภาครัฐผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แบบวัด OIT เป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL ที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ เพื่ออธิบายให้คณะที่ปรึกษาการประเมินในฐานะผู้แทนสาธารณชน สามารถทราบได้ว่าข้อมูลที่ได้เปิดเผยนั้น อยู่ในตำแหน่งใดบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างไรจากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานหน่วยงานสามารถอ่านรายละเอียดเงื่อนไขสำคัญเกี่ยวกับการตอบแบบวัด OIT ได้ในคู่มือการประเมิน ITA ตั้งแต่หน้า 30 เป็นต้นไป โดย Click ที่ Link ด้านล่างนี้ เพื่อดาวน์โหลดคู่มือ ITA 2021https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/1722?fileId=192087
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
The National Anti-Corruption Commission (NACC) recently summarized the results of the Integrity and Transparency Assessment against corruption in the operations of state agencies for the 2019 fiscal year.NACC Secretary-General Warawit Sukboon, who is also the NACC Spokesperson, stated that, with the results of the assessment, NACC would submit its suggestions on anti-corruption efforts in the public sector to the Cabinet.In 2018, the Cabinet approved the proposal by NACC for all agencies in the public sector to cooperate with the NACC in joining its Integrity and Transparency Assessment for the fiscal years 2018-2021.Later in January 2019, the Cabinet told NACC to urge various state agencies to conduct the Integrity and Transparency Assessment program and monitor their operations in doing so.According to Mr. Warawit, the year 2019 was the first year that NACC adopted the ITA System (ITAS) to collect information for the Integrity and Transparency Assessment program. The system has enabled NACC to handle information management with greater efficiency.As a result, a total of 8,299 state agencies joined the assessment. Most of them are local administrative organizations, as well as ministries and departments. More than one million people across the country also took part in the program to reflect their awareness of the integrity and transparency of state organizations in Thailand.Over the past year, the 8,299 state agencies have updated and disclosed their information under the same standards. Many of them have also offered e-service for greater transparency, in response to the demands of the people.In the current outbreak of the coronavirus disease 2019 (COVID-19), people are found to be able to have greater access to state information and services through the information technology system on a continual basis.
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
The Office of the National Anti-Corruption Commission (NACC) has signed a memorandum of understanding (MOU) with MCOT Public Company for their cooperation in mobilizing efforts against corruption and raising public awareness of the damaging effects of corruption on society.The MOU was signed on 3 July 2020 by NACC Secretary-General Warawit Sukboon and President of MCOT Public Company Kematat Paladesh.The objective is to prevent and suppress corruption and malfeasance, in accordance with the Master Plan under the 20-year National Strategy (2017-2036). The master plan is designed to create an anti-corruption culture and mechanisms that are effective in fighting corruption.The anti-corruption drive is also in line with the Cabinet resolution on 16 June 2020, when state media organizations were instructed to raise awareness on the Integrity and Transparency Assessment (ITA) among members of the public and state officials across the country, so that they would take part in the ITA process. Their participation will help develop public services for greater efficiency and the performance of officials for greater transparency.Moreover, the MOU also aims to promote the operations of MCOT as an integrity and transparency organization, which plays an important role in tackling corruption on a sustainable basis.Both NACC and MCOT hoped that their anti-corruption cooperation would encourage state officials and the people nationwide to join hands in fighting corruption and misconduct, as well as promoting integrity and transparency. In so doing, the general public will be provided with better government services, in accordance with the goal set in the National Strategy.
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
Mr. Kematat Paladesh, President, MCOT Public Company Limited, and Mr. Warawit Sukboon, Secretary-General, National Anti-Corruption Commission (NACC), recently signed “The Memorandum of Anti-Corruption Drive Cooperation Between MCOT and NACC”, at a meeting in room 601, Administration Building 1, MCOT Public Company Limited, Bangkok.The objective of the agreement is to propel the prevention and suppression of corruption in accordance with the national strategy master plan for anti-corruption and misconduct issues, and encourage operations under the Cabinet Resolution of 16 June 2020 to have public relations of state agencies raise awareness of Integrity and Transparency Assessment (ITA). This aims to promote acknowledgement by the general public and public officers across the country of their roles in operational and service development processes for further effectiveness and transparency, and promote MCOT as a moral and transparent organisation tasked with leading the joint fight against corruption in a sustainable way.Read more:https://www.bangkokpost.com/thailand/pr/1950624/nacc-and-mcot-move-forward-the-fight-against-corruption-and-building-of-public-awareness
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
The ITA is a tool developed by the integration of Thai and South Korean governmental body assessments, first conceived in 2014. It is designed to be a creative force in improving the Thai bureaucratic system, rather than being a fault finding machine.Aiming to put forward the current status and issues of morality and transparency in government agencies’ operations, the ITA serves as an annual examination that helps to improve the organisations’ performance in the next fiscal year and enables them to provide more efficient services to the general public.Developed by the NACC from various operating standards, the ITA not only prevents corruption but is also a tool for driving government policies, national strategies, relevant law implementation, and good governance. Therefore, this appraisal is considered the most holistic and comprehensive tool in regard to governance management extending to the most government agencies. With participation from both the public and government officials, the ITA will overall benefit the three main parties of society, the people, government officials, and the country.On this occasion, the NACC would like to invite all Thai people and fellow civil servants to altogether strengthen morality and transparency of Thai government agencies by answering online surveys via itas.nacc.go.th or ITAS mobile application. All answers will remain confidential. The assessment period is from 1 June - 31 July 2020. Collected data will help reflect the transparency of the Thai government and improve each department’s operations for the benefit of the Thai people.Read more:https://www.bangkokpost.com/thailand/pr/1939072/nacc-invites-thais-to-assess-national-transparency-in-the-2020-ita-assessment
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 64 องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ได้เผยแพร่รายงานความเห็นต่อนโยบายคุณธรรมของประเทศไทย ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “นโยบายคุณธรรมที่มีประสิทธิผลและการปฏิรูปที่ยั่งยืน” (OECD Integrity Review of Thailand 2021: Achieving Effective Integrity Policies and Sustained Reform) โดยมีการวิเคราะห์ให้ความเห็นต่อนโยบายคุณธรรมของไทย รวมถึงการประเมิน ITAOECD ได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นวัตถุประสงค์และวิธีการนำผล ITA ไปใช้ประโยชน์ โดยกล่าวว่า “ITA ถือเป็นเครื่องมือการประเมินตนเองขั้นสูง แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการเพิ่มความตระหนักในปัญหาเรื่องคุณธรรม” อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าหน่วยงานได้นำผล ITA ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงควรชี้แจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และวิธีการนำผล ITA ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการในหน่วยงานด้วยผู้ที่สนใจสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3EwnLqV และดูรายงาน OECD ฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3eg2DKG
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
Prime Minister General Prayut Chan-o-cha has called on state officials and the general public to take part in the Integrity and Transparency Assessment (ITA) program to curb corruption in the public sector.The Prime Minister said that the corruption problem has affected public administration, economic development, trade, and investment, as well as the favorable image of the country. The Government has included the fight against corruption in Thailand’s national agenda, so that serious efforts would be made to ease the problem and everyone would be aware of the dangers of corruption.Thailand intends to raise its score in the Corruption Perceptions Index (CPI). Each year, Transparency International conducts a survey on the CPI. In the CPI 2020, Thailand ranked 104th among 180 countries.Determined to fight corruption seriously, the Prime Minister said that the Government has joined hands with the Office of the National Anti-Corruption Commission (NACC) in mobilizing the 20-year National Strategy on Public Sector Rebalancing and Development, aimed at reforming the public sector based on the concept of "a public sector of the people, for the people and the public interest.” The objective is to create a transparent public sector, free from corruption and malfeasance, with good governance.Toward this aim, he said, the Government has instructed all agencies in the public sector to implement ITA, which was developed by NACC. In this regard, officials and the public were invited to participate in the efforts to upgrade Thailand’s transparency.They were also urged to help improve public systems by evaluating their contacts or received services dealing with government agencies and recording them via http://itas.nacc.go.th from 1 April to 31 May 2021, for the ITA 2021.Source:https://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=11238filename=indexfbclid=IwAR3qNuCcLtGF-wlyrAqpl1lpKYMhVwPdRGlCSPLAYoaIz_Ax2eiTvsfgJbA
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
Following international practice, the NACC has formulated the ITA in the hope of creating a safeguard against corruption in government agencies as a whole, rather than having to deal with corruption on an individual/smaller scale. This resembles, in a sense, a mandatory annual health check-up for government agencies, demonstrating the NACC’s objective of unravelling the operational issues within each organisation, to more easily enable governance, in accordance with Thailand Digital Government Vision 2021, which will enhance the newly evaluated agencies’ capacity for operating and servicing. That is to say, ITA is not just an assessment, but an instrument by which each agency can strengthen its own operational integrity, better display transparency, and more efficiently serve the public. Without the corruption-breeding loopholes engendering inefficiency and unfairness of Thai public administration and narrowing of Thai public services, the country would stand a better chance of dodging corruption damage. Read more: https://www.bangkokpost.com/thailand/pr/2056635/integrity-and-transparency-assessment
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) โดย Dr.Hady Fink ที่ปรึกษาด้าน Anti-Corruption Indicator ได้จัดทำรายงาน Improving Thailand’s Prevention Measures on Corruption โดยเป็นการรายงานผลการวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยในรายงานส่วนหนึ่ง UNDP ได้ทำการศึกษาเครื่องมือการประเมิน ITA โดยจุดมุ่งหมายหลักของการศึกษาในประเด็นนี้คือ การให้แนวทางและข้อเสนอแนะในการนำการประเมิน ITA ไปใช้ในการยกระดับการป้องกันการทุจริต Dr.Hady Fink ได้ให้ความเห็นว่า การประเมิน ITA เป็นความริเริ่มในการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมและเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยที่สามารถวัดผลสำเร็จของการดำเนินงานได้และสามารถสอบทานผลจากเอกสารได้จริง อีกทั้งการออกแบบเครื่องมือการประเมิน ITA ยังมีความสอดคล้องกับแหล่งข้อมูลในการประเมิน CPI อีกด้วยDr.Hady Fink ยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยโดยเห็นว่าการจัดทำโครงการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ CPI ไม่อาจเป็นไปได้ที่จะกำหนดให้โครงการใดโครงการหนึ่งให้มีความสอดคล้องและส่งผลต่อทั้ง 9 แหล่งตัวชี้วัดในการประเมิน CPI โดยตรง ดังนั้น การกำหนดค่าเป้าหมายและการจัดลำดับความสำคัญในการป้องกันการทุจริต จึงไม่ควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการหรือการดำเนินงานต่างๆ โดยยึดตามตัวชี้วัดสากลเป็นหลัก ผลจากการศึกษาสถานะการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตในปัจจุบัน นำมาสู่ข้อเสนอที่ว่า ประเทศไทยควรมีการประเมินความเสี่ยง การจัดลำดับความสำคัญ และกำหนดเป้าหมายเป็นของตนเองมากกว่านำตัวชี้วัดสากลมาใช้ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน โดยอาจนำผลการประเมิน ITA มาใช้แทน CPIนอกจากนี้ การกำหนดให้คะแนน CPI เป็นค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริตนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถวัดความก้าวหน้าได้และอยู่นอกเหนือการควบคุม จึงมีข้อเสนอว่าประเทศไทยควรที่จะกำหนดเป้าหมายหลักให้สอดคล้องกับความเป็นจริง สามารถวัดความก้าวหน้าและความสำเร็จได้จากเอกสารหลักฐาน เช่น การประเมิน ITA หรือการสำรวจความคิดเห็นของสาธารณชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3ltoLV2
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
คณะอนุกรรมการกำกับและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้มีการพิจารณาผลการกำกับและติดตามการประเมิน ITA ในขั้นตอนการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และการเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายภายนอก (EIT) ในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าระบบ ITAS เกิดปัญหาความขัดข้องและได้มีการปิดปรับปรุงระบบเป็นระยะเพื่อแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าใช้งานให้ดียิ่งขึ้นคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การประเมิน ITA สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด จึงได้มีมติให้ขยายระยะเวลาเฉพาะการตอบแบบ OIT จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 24.00 น. ให้ขยายเป็นสิิ้นสุดในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น.ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินงานอื่นๆ ตามปฏิทินการประเมิน ITA อาทิ การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประมวลผล และการประกาศผลการประเมิน ITA ยังคงกำหนดไว้เช่นเดิมจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักงาน ป.ป.ช.
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
ขอเชิญรับชมสกู๊ปพิเศษ “ประชาชนไทยจะมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติได้อย่างไร”พบกับ พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช.ในรายการ “ขยี้ข่าวเช้า”ออกอากาศวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม เวลา 06.10 น. และ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม เวลา 07.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ เนชั่น ทีวี หมายเลข 22 หรือรับชมทางออนไลน์ได้ที่https://www.nationtv.tv/main/live/
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
KICKOFF ITA 2024!"Transparency with Quality : โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ"🎥ขอเชิญข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและผู้ที่สนใจทุกทุกท่าน ร่วมรับชมการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบ Online Event🎥📋อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระและเทคนิคการประเมิน ITA 2567 แบบเจาะลึกรายประเด็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน ITA พร้อมเปิดตัวคู่มือการประเมิน ITA 2567 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน QR code ในรายการ📋📺รับชมพร้อมกัน วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปทาง YouTube และ Facebook: ITAS NACC📺#ITA2024 #TransparencywithQuality #โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
ITA เป็นการประเมินธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานที่มีความครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยมากที่สุดในปัจจุบัน ช่วยพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด ผลการประเมินที่ได้จะนำไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน อุดช่องว่างของความไร้ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสกระทำการทุจริตและเพื่อให้พี่น้องประชาชนไทยได้รับบริการสาธารณะที่ดียิ่งขึ้นพี่น้องประชาชนชาวไทย สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งทั่วประเทศไทยได้แล้ววันนี้ โดยค้นหาหน่วยงานที่ท่านเคยติดต่อหรือรับบริการที่แถบค้นหารายชื่อหน่วยงานด้านล่างข้อความนี้ เพื่อร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะถึงผู้บริหารสูงสุดของทุกหน่วยงานได้โดยตรง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
📣📣 ขอเชิญรับชมการแถลงข่าวประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA DAY 2023: Growth Goals)🗓 วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566🕐 เวลา 13.30 - 15.00 น.📍 ถ่ายทอดสดจาก ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช.(สนามบินน้ำ) นนทบุรี📢 Speakers:🔸พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.🔸นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.🔸นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินรายการโดย นายณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์สามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมกัน ได้ที่📱 Facebook: ITAS NACC💻 YouTube ช่อง ITAS NACC💬 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Line Official : @itas#ITADAY2023 #GrowthGoals
ประเภทเนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2566
แสดง 1 - 20 จาก 46 รายการ