ขอเชิญข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและผู้ที่สนใจทุกทุกท่าน ร่วมรับชมการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

24 พ.ย. 66 |


KICKOFF ITA 2024!

"Transparency with Quality : โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ"

🎥 ขอเชิญข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและผู้ที่สนใจทุกทุกท่าน ร่วมรับชมการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบ Online Event 🎥

📋 อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระและเทคนิคการประเมิน ITA 2567 แบบเจาะลึกรายประเด็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน ITA พร้อมเปิดตัวคู่มือการประเมิน ITA 2567 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน QR code ในรายการ 📋 

📺 รับชมพร้อมกัน วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทาง YouTube และ Facebook: ITAS NACC 📺 

#ITA2024 #TransparencywithQuality #โปร่งใสอย่างมีคุณภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง