7 หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละประเภทรับรางวัล ITA Awards 2020

26 พ.ย. 63 |


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA Awards) เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA สูงสุดในแต่ละประเภทหน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก เทศบาลตำบลอุดมธัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th หัวข้อ "เอกสารดาวน์โหลด" 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง