ผลการประเมินรายหน่วยงาน
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
41 เทศบาลตำบลพุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี 99.55
42 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด 99.55
43 องค์การบริหารส่วนตำบลเรียง รือเสาะ นราธิวาส 99.54
44 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก 99.54
45 เทศบาลตำบลลาดขวาง บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 99.53
46 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน เมืองสระบุรี สระบุรี 99.53
47 องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล โพธิ์ทอง อ่างทอง 99.53
48 เทศบาลตำบลอาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 99.52
49 เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 99.52
50 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 99.51
51 เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา 99.51
52 เทศบาลตำบลปลักแรด บางระกำ พิษณุโลก 99.51
53 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง คลองหาด สระแก้ว 99.51
54 องค์การบริหารส่วนตำบลนานาค ตากใบ นราธิวาส 99.51
55 องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย สูงเม่น แพร่ 99.51
56 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม หนองพอก ร้อยเอ็ด 99.51
57 องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส 99.51
58 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 99.51
59 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 99.50
60 เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 99.50
แสดง 41 - 60 จาก 8323 รายการ