ผลการประเมินรายหน่วยงาน
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
121 องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 99.36
122 องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก 99.36
123 องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน พาน เชียงราย 99.36
124 เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 99.35
125 เทศบาลเมืองจันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี 99.35
126 เทศบาลตำบลทากาศ แม่ทา ลำพูน 99.35
127 องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี 99.35
128 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 99.35
129 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - ส่วนกลาง 99.35
130 องค์การบริหารส่วนตำบลจะแนะ จะแนะ นราธิวาส 99.35
131 เทศบาลเมืองทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 99.34
132 เทศบาลตำบลหัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 99.34
133 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 99.34
134 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง สูงเม่น แพร่ 99.34
135 เทศบาลตำบลกบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 99.34
136 องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด 99.34
137 องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 99.34
138 องค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู 99.34
139 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 99.33
140 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 99.33
แสดง 121 - 140 จาก 8323 รายการ