ผลการประเมินรายหน่วยงาน
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
61 เทศบาลตำบลบ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 99.50
62 เทศบาลตำบลรือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 99.50
63 องค์การบริหารส่วนตำบลโล๊ะจูด แว้ง นราธิวาส 99.50
64 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 99.49
65 เทศบาลตำบลดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม 99.49
66 องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน สอง แพร่ 99.48
67 องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 99.48
68 เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 99.48
69 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 99.48
70 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี 99.48
71 องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก 99.47
72 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 99.47
73 เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 99.47
74 องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 99.47
75 องค์การบริหารส่วนตำบลอีง่อง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 99.47
76 เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด เสาไห้ สระบุรี 99.47
77 องค์การบริหารส่วนตำบลจวบ เจาะไอร้อง นราธิวาส 99.46
78 องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 99.46
79 เทศบาลตำบลบางนายสี ตะกั่วป่า พังงา 99.46
80 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ดอนตูม นครปฐม 99.45
แสดง 61 - 80 จาก 8323 รายการ