ผลการประเมินรายหน่วยงาน
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
21 เทศบาลเมืองบางระจัน บางระจัน สิงห์บุรี 99.63
22 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 99.63
23 เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น พัฒนานิคม ลพบุรี 99.62
24 จังหวัดบึงกาฬ - บึงกาฬ 99.62
25 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ หนองโดน สระบุรี 99.61
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว เมืองสระบุรี สระบุรี 99.61
27 เทศบาลตำบลทางพระ โพธิ์ทอง อ่างทอง 99.60
28 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 99.60
29 องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 99.59
30 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น เมืองนครปฐม นครปฐม 99.59
31 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก วังชิ้น แพร่ 99.59
32 เทศบาลตำบลบางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา 99.59
33 เทศบาลตำบลหนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด 99.58
34 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา 99.57
35 องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ เสนา พระนครศรีอยุธยา 99.57
36 เทศบาลตำบลปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ 99.56
37 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว 99.56
38 เทศบาลตำบลโนนศิลา โนนศิลา ขอนแก่น 99.56
39 เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 99.55
40 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด 99.55
แสดง 21 - 40 จาก 8323 รายการ