ผลการประเมินรายหน่วยงาน
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
21 เทศบาลเมืองบางระจัน บางระจัน สิงห์บุรี 99.63
22 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 99.63
23 เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น พัฒนานิคม ลพบุรี 99.62
24 จังหวัดบึงกาฬ - บึงกาฬ 99.62
25 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว เมืองสระบุรี สระบุรี 99.61
26 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ หนองโดน สระบุรี 99.61
27 เทศบาลตำบลทางพระ โพธิ์ทอง อ่างทอง 99.60
28 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 99.60
29 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก วังชิ้น แพร่ 99.59
30 องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น เมืองนครปฐม นครปฐม 99.59
31 องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 99.59
32 เทศบาลตำบลบางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา 99.59
33 เทศบาลตำบลหนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด 99.58
34 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา 99.57
35 องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ เสนา พระนครศรีอยุธยา 99.57
36 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว 99.56
37 เทศบาลตำบลปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ 99.56
38 เทศบาลตำบลโนนศิลา โนนศิลา ขอนแก่น 99.56
39 เทศบาลตำบลพุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี 99.55
40 เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 99.55
แสดง 21 - 40 จาก 8323 รายการ