ผลการประเมินรายหน่วยงาน
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
181 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 99.24
182 เทศบาลตำบลศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 99.24
183 องค์การบริหารส่วนตำบลภูคา ปัว น่าน 99.24
184 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม หนองแค สระบุรี 99.24
185 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 99.24
186 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 99.24
187 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 99.23
188 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส 99.23
189 เทศบาลตำบลธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท 99.23
190 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 99.23
191 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 99.22
192 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวชะโงก บางคล้า ฉะเชิงเทรา 99.22
193 เทศบาลตำบลบ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว 99.21
194 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 99.21
195 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 99.21
196 องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา ระแงะ นราธิวาส 99.21
197 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม 99.21
198 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 99.20
199 องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง บางเลน นครปฐม 99.20
200 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 99.20
แสดง 181 - 200 จาก 8323 รายการ