ผลการประเมินรายหน่วยงาน
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
141 องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส 99.33
142 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท 99.33
143 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เสนา พระนครศรีอยุธยา 99.33
144 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลิม ระแงะ นราธิวาส 99.33
145 เทศบาลตำบลลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 99.33
146 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา สามพราน นครปฐม 99.33
147 เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง แสวงหา อ่างทอง 99.33
148 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร์ 99.33
149 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล วังทอง พิษณุโลก 99.32
150 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 99.32
151 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น 99.32
152 เทศบาลตำบลแม่คำมี เมืองแพร่ แพร่ 99.32
153 เทศบาลตำบลบางผึ้ง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 99.31
154 เทศบาลตำบลดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 99.31
155 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม วังทอง พิษณุโลก 99.31
156 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง นาแห้ว เลย 99.30
157 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 99.30
158 เทศบาลตำบลแสลงพัน วังม่วง สระบุรี 99.30
159 องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 99.30
160 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 99.29
แสดง 141 - 160 จาก 8323 รายการ