ผลการประเมินรายหน่วยงาน
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
101 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 99.40
102 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม บางเลน นครปฐม 99.40
103 เทศบาลตำบลในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 99.40
104 เทศบาลตำบลบ้านปิน ลอง แพร่ 99.40
105 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ จอมพระ สุรินทร์ 99.40
106 เทศบาลตำบลห้วยงู หันคา ชัยนาท 99.39
107 เทศบาลตำบลท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 99.39
108 องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง สุคิริน นราธิวาส 99.39
109 เทศบาลตำบลท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ 99.39
110 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี 99.39
111 เทศบาลตำบลบ้านค้อ โนนสัง หนองบัวลำภู 99.38
112 องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร 99.38
113 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 99.38
114 องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด โคกสำโรง ลพบุรี 99.38
115 เทศบาลตำบลกระหาด จอมพระ สุรินทร์ 99.38
116 องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต ตากใบ นราธิวาส 99.37
117 องค์การบริหารส่วนตำบลแงง ปัว น่าน 99.37
118 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก บ้านไผ่ ขอนแก่น 99.37
119 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เมืองแพร่ แพร่ 99.37
120 เทศบาลตำบลวังชิ้น วังชิ้น แพร่ 99.36
แสดง 101 - 120 จาก 8323 รายการ