ผลการประเมินรายหน่วยงาน
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
81 เทศบาลตำบลสำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 99.45
82 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง บ้านแฮด ขอนแก่น 99.45
83 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 99.45
84 เทศบาลตำบลพรุใน เกาะยาว พังงา 99.45
85 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ แว้ง นราธิวาส 99.45
86 เทศบาลตำบลนาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 99.45
87 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง แว้ง นราธิวาส 99.45
88 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส 99.45
89 เทศบาลตำบลบึงระมาณ บางระกำ พิษณุโลก 99.44
90 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร 99.43
91 เทศบาลตำบลบ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 99.43
92 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร 99.42
93 เทศบาลตำบลสนามคลี บางกระทุ่ม พิษณุโลก 99.42
94 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 99.42
95 เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 99.42
96 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู พรเจริญ บึงกาฬ 99.41
97 เทศบาลตำบลหัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 99.41
98 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 99.41
99 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 99.41
100 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 99.40
แสดง 81 - 100 จาก 8323 รายการ