ผลการประเมินรายหน่วยงาน
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
161 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี 99.29
162 เทศบาลตำบลเมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 99.29
163 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 99.29
164 องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร สุคิริน นราธิวาส 99.28
165 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 99.28
166 เทศบาลเมืองพังงา เมืองพังงา พังงา 99.27
167 องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด 99.27
168 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ทับปุด พังงา 99.27
169 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 99.26
170 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ หนองแซง สระบุรี 99.26
171 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม บางเลน นครปฐม 99.26
172 เทศบาลตำบลศรีสำราญ พรเจริญ บึงกาฬ 99.26
173 องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 99.25
174 เทศบาลตำบลปอภาร เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 99.25
175 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 99.25
176 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 99.25
177 เทศบาลตำบลหินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 99.25
178 เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 99.25
179 เทศบาลตำบลท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร 99.24
180 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 99.24
แสดง 161 - 180 จาก 8323 รายการ