รายชื่อหน่วยงานที่ยังมีเจ้าหน้าที่ตอบแบบ IIT ไม่ครบจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ

29 ก.ค. 63 |


จากข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 00.00 น. คงเหลือหน่วยงานที่ยังมีบุคลากรตอบแบบสำรวจ IIT ไม่ครบตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ จำนวน 169 หน่วยงาน จาก 8,304 หน่วยงานทั่วประเทศ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1PsuVUlewF4evm4SQWzBKaSfF-4eyPXOh/view?fbclid=IwAR0fxVBHofJ_B_D1Fqb1xpqzwIA34PK_bmQVdNzFEbJvx7YZwBvTX0DLpIg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง