ประกาศแก้ไขคำผิด

2 มี.ค. 64 |


สำหรับท่านที่ดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2021 (ฉบับปกสีขาว) เมื่อวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏพบข้อความผิดในหน้า 35 ข้อ o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี บรรทัดสุดท้าย ซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องคือ "...เป็นรายงานของปี พ.ศ. 2563" ดังนั้น ขอให้ท่านได้ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือใหม่อีกครั้ง โดยดาวน์โหลดได้ที่หัวข้อ "เอกสารดาวน์โหลด" หรือกดที่ Link ด้านล่างนี้

https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/1722?fileId=192087

ข่าวที่เกี่ยวข้อง