ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ

31 ก.ค. 63 |


วันนี้ (31 กรกฎาคม 63) ระบบ ITAS จะปิดฟังก์ชันการตอบแบบสำรวจ IIT และ EIT ในเวลา 24.00 น. โดยปัจจุบันได้มีบุคลากรภาครัฐ จำนวน 447,736 ราย จาก 8,304 หน่วยงาน เข้าตอบแบบสำรวจ IIT ครบตามหลักเกณฑ์การประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับการเก็บข้อมูล EIT ปัจจุบันคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA จาก 3 สถาบัน ประกอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามแบบสำรวจ EIT ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเช่นกัน โดยระบบ ITAS จะอัพเดตจำนวนข้อมูลสถานะการตอบแบบสำรวจทั้งหมดภายในคืนนี้ 

ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ แล้วพบกันอีกครั้งในงานแถลงผลการประเมิน ITA DAY 2020

...เร็วๆนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง