นายกรัฐมนตรี ชวนคนไทยร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใสภาครัฐทั่วประเทศ

17 พ.ค. 64 |


นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวไทย นักธุรกิจ นักลงทุน รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับความโปร่งใส และสะท้อนคุณภาพคุณธรรมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ โดยร่วมกันประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่เคยติดต่อหรือรับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ เพียงพิมพ์ค้นหารายชื่อหน่วยงานและเข้าประเมินได้ที่เว็บไซต์ itas.nacc.go.th หรือทาง Application ITAS โดยสามารถตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ จะมีประกาศผลการประเมิน ITA ให้ประชาชนทราบในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ต่อไป --- Click เพื่อรับชม https://youtu.be/HBjSZxPbKC0

ข่าวที่เกี่ยวข้อง