เราจะใช้ ITA เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรได้อย่างไร?

8 มี.ค. 64 |


เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างผลการประเมิน Open data (OIT) กับผลการประเมิน IIT และ EIT เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานที่จะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างของคะแนน IIT และ EIT ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อเราได้  

ในทางกลับกัน เราก็สามารถใช้ผลการประเมินจาก IIT และ EIT มาวิเคราะห์เทียบเคียงกับคะแนน OIT เพื่อพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลและบริการทางระบบสารสนเทศให้เข้าถึงง่ายและตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้นเช่นกัน 

ดาวน์โหลด Infographic ได้ที่หัวข้อ "เอกสารดาวน์โหลด" หรือคลิ๊ก https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/1761?fileId=195814

#ITA2021  #MoreOpenMoreTransparent

ข่าวที่เกี่ยวข้อง