ป.ป.ช. เปิดผลการประเมิน ITA ปลายเดือน ก.ย. นี้

7 ส.ค. 63 |


ประธาน ป.ป.ช. เปิดข้อมูลร้องเรียนทุจริตปี 62 คลอบคลุมงบแผ่นดินกว่า 2.3 แสนล้านเผยคนไทยเริ่มตื่นตัวร่วมประเมิน ITA หน่วยงานรัฐ เตรียมเปิดผลประเมิน 8,304 หน่วยงาน ปลายเดือน ก.ย.นี้.

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่สำนักงาน ป.ป.ช. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. กล่าวเปิดงานเปิดงานสัมมนาสาธารณะ หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปรับปรามการทุจริตรระดับสูง (นยปส.รุ่น11) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “ITA ทางออกประเทศไทย สู่การยกระดับ CPI” ความตอนหนึ่งว่า ผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือดัชนี CPI มีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการลงทุน โดยค่า CPI ของปี 2019 ของประเทศไทย ได้ 36 คะแนน ถือเป็นคะแนนที่น้อย ดังนั้นการที่กำหนดเป้าหมายที่สำคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่กำหนดว่า ในปี 2564 เราจะต้องได้คะแนน CPI ถึง 50 คะแนน ก็ถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้มีการส่งเสริมให้ใช้เครื่องมีที่สร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีการใช้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA มาใช้ประเมินธรรมาภิบาลภาครัฐ 

ดังนั้น ITA จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะยกระระดับ CPI ตามแผนแม่บทกำหนด โดยในปี 2562 มีผู้เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกรวมกว่า 1 ล้านคน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี หากประชาชนเข้ามาร่วมประเมิน ITA มากขึ้น ซึ่งจะทำให้หน่วยงานที่ถูกประเมินนำผลประเมินไปปรับปรุงการทำงานได้ถูกต้อง ขณะที่การประเมิน ITA ในปีนี้มีผู้ร่วมประเมินแล้วประมาณ 1.1 ล้านคน ซึ่งคาดว่าจะประเมินแล้วเสร็จและมีการนำเสนอในปลายเดือน ก.ย.นี้.

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/788687

ข่าวที่เกี่ยวข้อง