ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้! Poster Template เชิญชวนประเมิน ITA

16 ก.พ. 64 |


สร้าง Poster เชิญชวนประเมิน ITA ของหน่วยงานคุณได้ในเวลาไม่กี่นาที  เพียงดาวน์โหลด Poster template ที่หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด จากนั้น Login เข้าไปในระบบ ITAS แล้วดาวน์โหลด QR code ช่องทางการตอบแบบวัด IIT และ EIT ซึ่งอยู่ใน Mail box มุมขวาบนของระบบ ITAS 

นำ QR code ช่องทางการตอบ IIT และ EIT มาวางลงในช่องสี่เหลี่ยมสีขาวมุมล่างของโปสเตอร์ให้ถูกต้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพียงเท่านี้ก็ได้ Poster สวยๆไว้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้ร่วมประเมิน ITA หน่วยงานของคุณแล้วค่ะ ^^

Click เพื่อดาวน์โหลด https://itas.nacc.go.th/home/listalldocument

ข่าวที่เกี่ยวข้อง