ช่องทางการติดต่อคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA 2021

17 มี.ค. 64 |


ประกาศแจ้งช่องทางการติดต่อคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA 2021

หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA แต่ละกลุ่ม สามารถ Scan QR Code ช่องทางการติดต่อคณะที่ปรึกษาในกลุ่มของตนเอง เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม กำหนดการชี้แจง ITA ของคณะที่ปรึกษา รวมถึงสามารถขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมิน ITA จากคณะที่ปรึกษาได้ตามช่องทางการติดต่อของแต่ละกลุ่ม โดยคลิ๊กและ Scan QR Code ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/1843?fileId=199931

ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานยังคงสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและแจ้งเหตุขัดข้องในการประเมิน ITA มายัง Line Official @ITAS ศูนย์กลางการสื่อสารการประเมิน ITA ได้เช่นเดิม

#ITA2021 #MoreOpenMoreTransparent

ข่าวที่เกี่ยวข้อง