ข่าวประชาสัมพันธ์

Kickoff ITA 2022 : การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA 2565

23 ธันวาคม 2564 เวลา 12:13

🗓️วันที่ 27 ธันวาคม 2564 🕰️เวลา 09.15-12.00 น. ▶️ รับชมพร้อมกันทาง Facebook และ YouTube ช่อง ITAS NACC

Speakers:

👉 ความสำคัญและทิศทางการประเมิน ITA 2565  โดย พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 

👉 การส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการประเมิน ITA 2565  โดย นางสุวณา สุวรรณจูฑะ ประธานกรรมการประเมิน ITA

👉 การให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือแก่หน่วยงานภาครัฐในการประเมิน ITA 2565  โดย นายนิวัติไชย เกษมมงคล  เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

👉 การขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปสำคัญ (Big Rock) เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ (No gift policy)  โดย ว่าที่ ร.ท. ดร.เจนรบ พละเดช ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. 

👉 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในมุมมองของภาคประชาชน  โดย นายกิตติเดช ฉันทังกูล ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

👉 ระเบียบวิธีและขั้นตอนการประเมิน ITA 2565  โดยนายกฤตนันทน์ เตนากุล สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

👉 แนวทางและเทคนิคการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT  โดย นายอภิรักษ์ แสงทอง สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.youtube.com/c/ITAnacc

https://www.facebook.com/NACC.ITAS