ข่าวประชาสัมพันธ์

KICKOFF ITA 2022 - การประชุมชี้แจง ITA 2565

27 ธันวาคม 2564 เวลา 01:04

ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

KICKOFF ITA 2022 - A Decade of ITA Journey ทศวรรษแห่งการเดินทางของคุณธรรมและความโปร่งใส

รับชมย้อนหลังได้ทาง 

YouTube: https://youtu.be/-7zOZ9dfdks

Facebook: https://fb.me/e/11UGga5ak