การขอชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT [ITA 2565]

31 พ.ค. 65 |


ตามที่ได้มีการประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยได้มีการกำหนดขั้นตอนการชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในกรณีที่เห็นว่าผลการตรวจให้คะแนนตามแบบวัด OIT ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นั้น 

ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ขอแจ้งว่า ผลการตรวจให้คะแนนแบบวัด OIT รายข้อ จะสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 0.00 น. เป็นต้นไป โดยหน่วยงานสามารถขอชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT ในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2565 โดยมีแนวทางและเงื่อนไขในการดำเนินการตามไฟล์ที่แนบมานี้ https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/2741?fileId=260329

สำหรับช่องทางการแจ้งขอชี้แจงเพิ่มเติมผ่าน "แบบฟอร์มการขอชี้เพิ่มเติมแบบวัด OIT" หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง Line Open Chat การประเมิน ITA ในพื้นที่จังหวัดของท่าน และหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง สามารถสอบถามขอช่องทางการชี้แจงเพิ่มเติมได้ที่ Line Open Chat "ITA 2565 กลุ่ม 10 ส่วนกลาง" 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official "@ITAS"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง